میزبان سبز | GreenHosting

آدرس ایمیل :    کلمه عبور :
پنل آبی
فضای هاست : 100 مگابایت
10 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین : بی نهایت
ساب دامین : بی نهایت
قیمت : 1000 تومان ماهیانه
سالیانه : 10000 تومان
خرید آنلاین
پنل قرمز
فضای هاست : 200 مگابایت
20 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین : بی نهایت
ساب دامین : بی نهایت
قیمت : 1500 تومان ماهیانه
سالیانه : 15000 تومان
خرید آنلاین
پنل سبز
فضای هاست : 500 مگابایت
50 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین : بی نهایت
ساب دامین : بی نهایت
قیمت : 2500 تومان ماهیانه
سالیانه : 25000 تومان
خرید آنلاین
پنل نقره‌ای
فضای هاست : 750 مگابایت
75 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین : بی نهایت
ساب دامین : بی نهایت
اد دامین : 1 عدد
قیمت : 5000 تومان ماهیانه
سالیانه : 35000 تومان
خرید آنلاین
پنل طلایی
فضای هاست : 1000 مگابایت
100 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین : بی نهایت
ساب دامین : بی نهایت
اد دامین : 2 عدد
قیمت : 7500 تومان ماهیانه
سالیانه : 45000 تومان
خرید آنلاین